XVII Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

XVII Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego

Data publikacji: Data publikacji 01.10.2018

Delegacja Centrum Szkolenia Policji uczestniczyła w XVII Jasnogórskich Spotkaniach Środowiska Policyjnego, które odbyły się w sobotę w Częstochowie. We mszy świętej na Jasnej Górze wzięli udział przedstawiciele garnizonów Policji z całego kraju, z Komendantem Głównym gen. insp. Jarosławem na czele.

     Pielgrzymkę rozpoczął występ Orkiestry Reprezentacyjnej Policji. Następnie dowódca uroczystości nadkom. Roman Maciejewski złożył meldunek Komendantowi Głównemu Policji gen. insp. dr. Jarosławowi Szymczykowi. Generał przywitał się ze sztandarami oraz dokonał przeglądu pododdziałów. W dalszej części uroczystości wyznaczona delegacja złożyła wiązankę kwiatów przy pomniku Józefa Piłsudskiego. Wiązanki kwiatów złożone zostały także przy pomniku Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki i przed pomnikiem Nieznanego Żołnierza w Alei Henryka Sienkiewicza, gdzie odczytano Apel Pamięci z okazji 78. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Minutą ciszy uczczono pamięć policjantów poległych w służbie.

     Na Błoniach Jasnogórskich odprawiona została uroczysta Msza Święta, celebrowana przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka - Delegata Konferencji Episkopatu Polski do Spraw Duszpasterstwa Policji z kapelanami Policji. Na jej zakończenie głos zabrali: Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk oraz Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów asp. szt. Rafał Jankowski.

     Po Mszy Świętej, przed Tablicą „Gloria Victis – Chwała zwyciężonym”, oddano hołd policjantom pomordowanym na wschodzie wiosną 1940 roku. Pielgrzymi środowiska policyjnego pomodlili się także przed Cudownym Obrazem w Kaplicy Matki Boskiej Jasnogórskiej oraz przekazali wotum dziękczynne.

     Tegorocznym XVII Jasnogórskim Spotkaniom Środowiska Policyjnego, z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, towarzyszyła uroczystość w Sali Papieskiej jasnogórskiego klasztoru. W jej trakcie zostało wręczonych przeszło 80 wyróżnień. Były to m.in. Medale Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki oraz „Gloria Intrepidis et Animi Promptis”.

Źródło: KGP