Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Już potrafią przeprowadzić rozpoznanie minersko - pirotechniczne

Data publikacji: Data publikacji 27.02.2018

Zakończyła się trzecia w tym roku edycja kursu specjalistycznego z zakresu rozpoznania minersko - pirotechnicznego. W zajęciach uczestniczyło 23 policjantów oraz dwóch żołnierzy z Drugiego Mazowieckiego Pułku Saperów w Kazuniu. Ten rodzaj kursu specjalistycznego realizowany jest tylko w Centrum Szkolenia Policji.

     Zgodnie z programem nauczania w pierwszym tygodniu kursu słuchacze dwukrotnie wyjeżdżają na poligon, gdzie między innymi obserwują oddziaływanie materiałów wybuchowych na otoczenie, a także, pod nadzorem instruktorów, samodzielnie wykonują zapalnik lontowy i następnie przy jego pomocy wysadzają materiał wybuchowy. Drugi tydzień zajęć realizowany jest wspólnie z minerami pirotechnikami z Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji. W tym czasie funkcjonariusze wykorzystują w praktyce wcześniej zdobytą wiedzę teoretyczną.

     W zakończeniu kursu uczestniczył Kierownik Zakładu Szkoleń Specjalnych mł. insp. Rober Rodziewicz, który podsumował zajęcia wręczył świadectwa i pogratulował absolwentom ukończenia szkolenia. Życzył też wszystkim samych bezpiecznych interwencji pirotechnicznych.

podinsp. Przemysław Bagiński/ZSS

zdj. Mariusz Mazewski/ZSS