Zakończenie szkolenia - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zakończenie szkolenia

Data publikacji 07.02.2018

W dniu 5 lutego słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego oznaczonego symbolem SZP - 4/17, przystąpili do egzaminu kończącego blisko 7-miesięczny okres kształcenia. Spośród 106 funkcjonariuszy pozytywne oceny uzyskały 82 osoby. Teraz, w ramach adaptacji zawodowej, odbędą jeszcze 37 służb w oddziale prewencji Policji. Wielu z absolwentów z pewnością już niedługo ponownie pojawi się w Centrum Szkolenia Policji, by podnosić swoje kwalifikacje zawodowe na kursach specjalistycznych.

     Szkolenie zawodowe podstawowe oznaczone symbolem SZP - 4 /17 realizowano w okresie od 13 lipca 2017 r. do 5 lutego 2018 r., tj. łącznie 143 dni szkoleniowe. Naukę rozpoczęło 114 słuchaczy, ale podczas szkolenia liczba ta zmniejszyła się do 104. Jednocześnie, do grupy dołączyło 2 policjantów, którzy z przyczyn obiektywnych nie mogli dokończyć wcześniejszych edycji szkolenia.

     W uroczystości zakończenia szkolenia uczestniczyli: Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Policji insp. Anna Gołąbek, kierownicy komórek dydaktyczno-wychowawczych, nauczyciele policyjni, a także rodziny i bliscy słuchaczy. Zwracając się do absolwentów, Komendant Centrum Szkolenia Policji wyraziła przekonanie, że wiedza oraz umiejętności zdobyte w trakcie szkolenia pozwolą im w profesjonalny sposób wykonywać przyszłe zadania oraz obowiązki służbowe oraz z zaangażowaniem służyć społeczeństwu. Następnie pogratulowała policjantom wyników uzyskanych podczas egzaminu, wręczyła świadectwa, a funkcjonariuszom wyróżniającym się w służbie listy gratulacyjne.

     Wszystkim byłym słuchaczom SZP - 4/17 życzymy pomyślności w życiu osobistym oraz sukcesów w służbie i zapraszamy do CSP na kursy specjalistyczne i inne formy doskonalenia zawodowego.

asp. szt. B. Balcerowski/WODiD

zdjęcia: asp. M. Grzeszyk/ WODiD