Doskonalimy umiejętności dydaktyczne - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Doskonalimy umiejętności dydaktyczne

Data publikacji 07.02.2018

W dniach 22.01–2.02.2018 r. kadra Studium Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii realizowała doskonalenie lokalne pn. „Prowadzenie zajęć dydaktycznych", które zostało przeprowadzone zgodnie z "Planem zajęć doskonalenia lokalnego policjantów i pracowników Centrum Szkolenia Policji w 2018 roku”.

     W ramach przedsięwzięcia szkoleniowego swój warsztat dydaktyczny doskonaliło 9 nauczycieli policyjnych, reprezentujących następujące komórki organizacyjne:

  • Zakład Szkoleń Specjalnych – 4 osoby,
  • Zakład Służby Kryminalnej – 2 osoby,
  • Zakład Ruchu Drogowego – 2 osoby,
  • Studium Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii – 1 osoba.

     W trakcie doskonalenia omówiono zagadnienia związane z komunikacją interpersonalną, zasadami nauczania, ocenianiem i motywowaniem słuchaczy, metodami kształcenia i środkami dydaktycznymi oraz etyką zawodową w pracy nauczyciela policyjnego. Istotnym elementem było również zapoznanie uczestników z regulacjami wewnętrznymi Komendanta Centrum Szkolenia Policji. W części praktycznej, każdy nauczyciel zrealizował zajęcia dydaktyczne, które później były szczegółowo omawiane w grupie szkoleniowej.

 

Tekst: podinsp. Beata Grubska/SDDiP