Współpraca szkoleniowa z CEPOL-em - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Współpraca szkoleniowa z CEPOL-em

Data publikacji 05.02.2018

W dniu 31 stycznia br. w Komendzie Głównej Policji odbyło się spotkanie, którego tematyka dotyczyła współpracy szkoleniowej z CEPOL-em, agencją Unii Europejskiej zajmującą się koordynacją polityki szkoleniowej służb bezpieczeństwa i porządku publicznego państw członkowskich. W spotkaniu uczestniczyli nie tylko przedstawiciele Policji, lecz także reprezentanci innych służb mundurowych oraz instytucji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce.

     Zaproszenie do udziału w spotkaniu tak szerokiego grona reprezentantów służb i instytucji zajmujących się sprawami bezpieczeństwa wewnętrznego jest konsekwencją zmiany mandatu CEPOL-u. Od 2016 r. agencja zajmuje się bowiem nie tylko aktywnością szkoleniową w obszarze służby policyjnej, lecz także kieruje swoją ofertę do przedstawicieli instytucji związanych z wymiarem sprawiedliwości, kontrolą finansową oraz ochroną granic.

     Celem spotkania zorganizowanego przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji (BMWP KGP), które od czerwca ubiegłego roku pełni również funkcję krajowego centrum koordynacji do spraw szkoleń CEPOL, było zapoznanie przedstawicieli krajowych służb i instytucji z zakresem działalności agencji. W spotkaniu uczestniczył również przedstawiciel Centrum Szkolenia Policji, które od kilku lat prowadzi aktywną działalność na płaszczyźnie współpracy międzynarodowej, a od 2016 r. jest również partnerem CEPOL-u.

     Podczas spotkania poruszano tematy dotyczące między innymi:
     1) nowych podstaw prawnych działalności CEPOL-u;
     2) programu wymiany, który jest sztandarowym projektem agencji;
     3) szkoleń stacjonarnych organizowanych w ramach oferty CEPOL-u;
     4) założeń współpracy szkoleniowej w ramach centrów doskonalenia
oraz
     5) analizy strategicznej i operacyjnej potrzeb szkoleniowych.

     Polskie instytucje współpracujące z CEPOL-em należą do grona najbardziej aktywnych, czego przejawem jest między innymi największa wśród państw członkowskich ilość szkoleń przyznawanych stronie polskiej z oferty grantowej CEPOL-u. Warto również dodać, iż polskie wnioski aplikacyjne otrzymują bardzo wysokie oceny, natomiast organizacja szkoleń odbywa się na wysokim poziomie.

 

Tekst: mł. insp. Grzegorz Winnicki/ZIP
Zdjęcia: archiwum BMWP KGP