Ewakuacja - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ewakuacja

Data publikacji 07.11.2017

W obiektach Centrum Szkolenia Policji przeprowadzono ćwiczenia ratownicze, w przypadku zaistnienia pożaru. Ewakuacja pracowników, policjantów i słuchaczy przebiegła sprawnie. Wszystkie osoby prawidłowo oceniły sytuację i opuściły zagrożone budynki zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

     Celem ćwiczeń było sprawdzenie skuteczności systemu powiadamiania Państwowej Straży Pożarnej przez dyżurnego Centrum Szkolenia Policji w przypadku pożaru w obiektach szkoły, wypracowanie metody skutecznej ewakuacji przez służbę dyżurną z pracownikami, policjantami i słuchaczami Centrum Szkolenia Policji po ogłoszeniu alarmu w przypadku zaistnienia pożaru, a także zapoznanie kadry Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie z obiektami Centrum Szkolenia Policji w celu przeprowadzenia skutecznej akcji ratowniczo-gaśniczej po otrzymaniu wezwania do działań.

     Ćwiczenia przeprowadzono zgodnie założeniami wynikającymi z Planu przeprowadzenia ćwiczeń ratowniczych w obiektach Centrum Szkolenia Policji w Legionowie w przypadku zaistnienia pożaru w budynkach nr 1, 40 i 41. Ewakuacja przebiegała sprawnie, zgodnie z wyznaczonymi drogami ewakuacyjnymi. Nie zauważono żadnych objawów paniki, dezorientacji, opieszałości lub zdenerwowania wśród osób uczestniczących w ćwiczeniu praktycznym. W związku z dużym zadymieniem głównych klatek schodowych pracownicy, policjanci i słuchacze korzystali z pozostałych wyjść ewakuacyjnych. Wszyscy stosowali się do poleceń dyżurnego CSP. Przystępując do akcji strażacy uzyskali informacje o liczbie osób przebywających w budynkach. Przybyłe na miejsce zdarzenia załogi Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie podjęły działania ratowniczo-gaśnicze. Strażacy m.in. sprawdzili, czy z budynków ewakuowano wszystkie osoby i oddymili budynki.

     W ćwiczeniach brało udział 1000 osób. Dyżurny Centrum,  po uzyskaniu informacji o pożarze podjął właściwe działania. Uczestnicy ćwiczeń wykazali się znajomością zasad alarmowania oraz ewakuacji, dzięki czemu ćwiczenia ratownicze przebiegały sprawnie.

Sylwia Morańda/ZOP

zdj. Mariusz mazewski/ZSS