Żegnamy absolwentów - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Żegnamy absolwentów

Data publikacji 27.09.2017

W dniu 26 września słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego, oznaczonego symbolem SZP-2/17, przystąpili do egzaminu kończącego blisko 7-miesięczny okres kształcenia. Już wkrótce absolwenci powrócą do swoich jednostek macierzystych, w których będą kontynuować służbę w Policji. Wielu z nich z pewnością ponownie pojawi się w Centrum Szkolenia Policji, by podnosić swoje kwalifikacje zawodowe na kolejnych kursach specjalistycznych.

     W uroczystości zakończenia szkolenia uczestniczyli: Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. Anna Rosół, kierownicy komórek dydaktyczno-wychowawczych, nauczyciele policyjni. W tej doniosłej chwili słuchaczom towarzyszyli także członkowie ich rodzin oraz zaproszeni goście.

     Zwracając się do absolwentów, Komendant Centrum Szkolenia Policji wyraziła przekonanie, że wiedza oraz umiejętności zdobyte w trakcie szkolenia pozwolą im w profesjonalny sposób wykonywać przyszłe zadania oraz obowiązki służbowe, a także z zaangażowaniem służyć społeczeństwu. Następnie pogratulowała policjantom wyników uzyskanych podczas egzaminu, wręczyła świadectwa, a funkcjonariuszom wyróżniającym się w służbie – listy gratulacyjne. Jeden z nich miał wyjątkowy charakter – otrzymał go post. Maciej Borysiuk (OPP KSP), który w dniu 25 czerwca br., w miejscowości Parczew, w czasie wolnym od zajęć, udzielił pierwszej pomocy poszkodowanemu rowerzyście. Uczestnik ruchu przewrócił się i uderzył głową o krawężnik. Posterunkowy Maciej Borysiuk, który był świadkiem tego wypadku, ocenił stan rowerzysty, zabezpieczył miejsce zdarzenia oraz powiadomił o nim dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Parczewie. Gratulujemy policjantowi wzorowej, godnej naśladowania postawy.

     Obecna na uroczystości mł. insp. Barbara Żebrowska, przedstawiciel zarządu Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, przekazała absolwentom szkolenia SZP-2/17 serdeczne podziękowania za zaangażowanie i pomoc w organizacji gali jubileuszu 20-lecia Fundacji, która odbyła się we wrześniu br. na terenie naszej jednostki. Wraz z Komendantem Centrum Szkolenia Policji insp. Anną Rosół wręczyła wyróżnionym słuchaczom symboliczne upominki.

     Wszystkim absolwentom SZP-2/17 życzymy zdrowia, pomyślności w życiu osobistym i wielu sukcesów w służbie. A w przyszłości – serdecznie zapraszamy do CSP na kursy specjalistyczne.

                                                                                  asp. szt. B. Balcerowski

zdj. Mariusz Mazewski/ZSS