Doskonalili umiejętności prewencyjne - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Doskonalili umiejętności prewencyjne

9 sierpnia w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie zakończyły się warsztaty dla policjantów realizujących zadania w Nieetatowych Pododdziałach Prewencji Policji, oznaczone symbolem „WNPP-3/17”. Liczba policjantów uczestniczących w ostatniej edycji i oczekujących na kolejne potwierdza duże zainteresowanie tą ofertą szkoleniową naszej szkoły.

     Łącznie w warsztatach uczestniczyło 58 policjantów z KWP w: Lublinie, Łodzi, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Rzeszowie, we Wrocławiu oraz z Komendy Stołecznej Policji. Funkcjonariusze doskonalili wiedzę i umiejętności formowania kordonów, linii posterunków i patroli oraz tyralier, podawania przez przełożonych komend związanych z formowaniem szyków porządkowych stosowanych przez pododdziały zwarte Policji w trakcie przywracania naruszonego ładu oraz porządku publicznego, a także postępowania policjanta w sytuacjach wystąpienia zagrożeń nadzwyczajnych.

     Wszyscy ukończyli warsztaty i otrzymali potwierdzające ten fakt zaświadczenia z rąk p.o. Zastępcy Kierownika Zakładu Służby Prewencyjnej podinsp. Leszka Dyducha, który w imieniu Komendanta Centrum Szkolenia Policji podziękował im za zaangażowanie i zdyscyplinowanie w czasie zajęć oraz życzył dalszych sukcesów w sferze zawodowej i prywatnej. 

podinsp. Leszek Dyduch/ZSS
zdjęcia: kom. Krystian Szczerbaty/ZSP