Zajęcia z zakresu kierowania pojazdami uprzywilejowanymi - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zajęcia z zakresu kierowania pojazdami uprzywilejowanymi

Data publikacji 07.08.2017

W Centrum Szkolenia Policji w Legionowie została zorganizowana pierwsza edycja doskonalenia zawodowego dla prowadzących doskonalenie lokalne z zakresu kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. W pięciodniowym szkoleniu uczestniczyło 20 funkcjonariuszy.

     Uczestnicy szkolenia, realizowanego centralnie w formie innego przedsięwzięcia, w ramach 36 godzin dydaktycznych, poszerzali wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego, w tym wypadków drogowych, doskonalili technikę i taktykę jazdy, a także zapoznali się z wybranymi aspektami metodyki prowadzenia zajęć dydaktycznych. Po zakończeniu teoretycznej części kursu słuchacze, pod nadzorem kadry Zakładu Ruchu Drogowego oraz Studium Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii, samodzielnie realizowali zajęcia z tematyki poruszania się pojazdami uprzywilejowanymi.

     Po pięciu dniach intensywnego szkolenia, policjanci zostali  przygotowani do prowadzenia w swoich jednostkach organizacyjnych doskonalenia lokalnego, którego celem będzie zwiększenie umiejętności kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, poruszania się w kolumnie pojazdów uprzywilejowanych, a przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zmniejszenie ilości zdarzeń drogowych z udziałem pojazdów służbowych.   

st. asp. Adam Karolak, sierż. Marcin Gąsior/ZRD

zdjęcia: st. asp. Adam Karolak i st. asp. Michał Gemza/ZRD