Ważny etap w karierze policjanta - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ważny etap w karierze policjanta

Data publikacji 04.08.2017

W myśl obowiązujących przepisów, każdy policjant powinien odbyć szkolenie zawodowe podstawowe. Obowiązek ten spełniło 259 słuchaczy szkolenia oznaczonego symbolem SZP-1/17, którzy w dniu 2 sierpnia br. przystąpili do egzaminu końcowego. Pozytywne oceny uzyskało, a tym samym ukończyło szkolenie, aż 255 młodych funkcjonariuszy. Średnia ocena z egzaminu końcowego, która wyniosła 4,28, potwierdziła wysoki poziom wspólnej i systematycznej pracy słuchaczy oraz kadry dydaktycznej Centrum Szkolenia Policji.

     Szkolenie zawodowe podstawowe SZP-1/17 realizowano w okresie od 11 stycznia do 2 sierpnia 2017 r., tj. łącznie przez 142 dni szkoleniowe. Rozpoczęło je 280 słuchaczy ale podczas jego realizacji liczba ta zmniejszyła się do 258. W jego trakcie do grupy dołączył natomiast 1 policjant, który z przyczyn obiektywnych nie mógł dokończyć wcześniejszej edycji szkolenia zawodowego podstawowego.

     W uroczystym zakończeniu szkolenia uczestniczyli: Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych insp. Marcin Szyndler, kierownicy komórek dydaktyczno-wychowawczych, nauczyciele policyjni, a także rodziny i bliscy słuchaczy.

     Zwracając się do absolwentów, Zastępca Komendanta CSP pogratulował uzyskanych wyników w czasie szkolenia oraz wyraził przekonanie, że zdobyte kwalifikacje pozwolą im w profesjonalny sposób wykonywać zadania oraz obowiązki służbowe w jednostkach terenowych, z zachowaniem zasad etyki zawodowej i właściwego podejścia do każdego człowieka. Następnie pogratulował policjantom wyników uzyskanych na egzaminie końcowym, wręczył świadectwa, a wyróżniającym się w służbie – listy gratulacyjne. Niektóre z nich miały szczególny charakter, a otrzymali je: post. Magdalena Kawa, post. Grzegorz Ganczarek, post. Mateusz Janowski i post. Kamil Kalita, którzy w dniu 6 czerwca br. pełnili służbę na obszarze działania Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie. W jej trakcie, w wyniku zdecydowanej interwencji, przeprowadzonej wspólnie z policjantem tej komendy, zatrzymali trzech mężczyzn podczas próby włamania do mieszkania i zabezpieczyli wykorzystywane do tego narzędzia.

     Wszystkim byłym słuchaczom SZP-1/17 życzymy pomyślności w życiu osobistym oraz sukcesów w służbie i zapraszamy do CSP na kursy specjalistyczne.

 

podinsp. Leszek Dyduch/ZSP
zdj. Mariusz Mazewski/ZSS