Patrolowo-tropiące bez kagańca - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Patrolowo-tropiące bez kagańca

Data publikacji 20.03.2017

Po 98 dniach szkolenia w Zakładzie Kynologii Policyjnej, 12 policjantów ukończyło kurs specjalistyczny dla przewodników psów patrolowo-tropiących do działań bez kagańca, oznaczony symbolem SEPT - bk - 5/16.

     Aby policjant został skierowany na ten rodzaj kursu, musi posiadać aktualne zezwolenie do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi oraz szczepienia przeciwko tężcowi i odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych. Kwalifikacja psów na kurs odbywa się zgodnie z założeniami centralnego doboru psów do służby w Policji.

     Kurs rozpoczął się w październiku 2016 roku w całkowicie odmiennych warunkach pogodowych od tych, które panowały podczas egzaminów końcowych. Należy przypomnieć, że temperatura powietrza oraz kierunek wiatru mają dla przewodnika i psa tropiącego duże znaczenie. W trakcie szkolenia przewodnik uczy się rozpoznawać zachowanie swojego psa m.in. podczas pracy węchowej. Początkowo, w pierwszej fazie nauki, częste zmiany podłoża oraz warunków atmosferycznych stanowią czynniki utrudniające pracę zwierzęcia, natomiast w miarę upływu czasu wzbogacają jego pozytywne doświadczenia związanie z tropieniem. Ze względu na specyfikę służby z psem patrolowo-tropiącym, zajęcia były realizowane o różnych porach doby, przede wszystkim poza terenem jednostki szkoleniowej.

    W trakcie kursu przewodnicy psów patrolowo-tropiących oprócz umiejętności związanych z tresurą – podstawowe elementy pozoracji podczas ćwiczeń obrończych, nabyli wiedzę na temat metod i zasad tresury psa, zasad stosowania bodźców i powstawania odruchów warunkowych, sprzętu wykorzystywanego w tresurze oraz z zakresu taktyki i technik użycia psa w Policji. Poznali też sposoby rozpoznawania niektórych chorób odzwierzęcych, a także doskonalili umiejętność udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym osobom.

     Kurs trwał do 15 marca. W jego zakończeniu uczestniczyli: Kierownik ZKP CSP mł. insp. Marek Hańczuk, Zastępca Kierownika ZKP CSP podinsp. Grzegorz Wiorowski, opiekun kursu podinsp. Konrad Lubryczyński, dowódca kompanii kom. Jerzy Galas oraz instruktorzy prowadzący – podkom. Adam Przybylik i mł.asp. Daniel Tatera. Wszyscy przewodnicy otrzymali świadectwa potwierdzające ukończenie kursu, a ich czworonogi stosowne atesty.

     Wg danych na dzień 20 marca br., polska Policji posiada 52 psy patrolowe do działań bez kagańca.

tekst: podkom. Adam Przybylik/ZKP i hg

zdj: podkom. Adam Przybylik/ZKP