O etyce zawodowej i prawach człowieka - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

O etyce zawodowej i prawach człowieka

Data publikacji: Data publikacji 17.03.2017

Na początku marca kolejni nowo przyjęci do służby funkcjonariusze rozpoczęli swoje pierwsze policyjne szkolenie. Już na początku pobytu w Centrum Szkolenia Policji spotkali się z Pełnomocnikiem Komendanta CSP ds. Ochrony Praw Człowieka.

     Głównym celem spotkania ze słuchaczami szkolenia zawodowego podstawowego, oznaczonego symbolem SZP-2/17, było przedstawienie im procedur antydyskryminacyjnych oraz antymobbingowych. Kom. Anna Rybicka zwróciła też uwagę zebranych na konieczność przestrzegania zasad poprawnego zachowania i kultury w relacjach międzyludzkich. Następnie przypomniała  słowa roty ślubowania, jaką przed rozpoczęciem służby składa każdy policjant. Podkreśliła, że w służbie równie ważne, jak profesjonalizm, jest poszanowanie zasad etyki zawodowej oraz praw człowieka. Na zakończenie spotkania zapoznała słuchaczy z zadaniami służbowymi, które wykonuje pełniąc funkcję Pełnomocnika Komendanta CSP ds. Ochrony Praw Człowieka.

hg

zdj. kom. Anna Rybicka/SDDiP