Z uczniami o zagrożeniach - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Z uczniami o zagrożeniach

Data publikacji 10.03.2017

Sposoby przeciwdziałania agresji i cyberprzemocy, a także odpowiedzialność prawna nieletnich były tematem spotkania przedstawiciela Centrum Szkolenia Policji z uczniami Społecznej Szkoły Podstawowej nr 35 im. Noblistów Polskich Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Legionowie.

     Jednym z głównym celów spotkania było uwrażliwianie uczniów na negatywne konsekwencje zachowań agresywnych. Podczas prelekcji kom. Marceli Śmiałek z Zakładu Służby Prewencyjnej rozmawiał z uczniami o odpowiedzialności prawnej nieletnich, poruszał zagadnienia dotyczące przejawów demoralizacji wśród młodzieży, a także przedstawił katalog środków wychowawczych, jakie może zastosować sąd rodzinny wobec nieletniego. Kolejną ważną kwestią omawianą w trakcie zajęć było uświadamianie młodym użytkownikom potencjalnych zagrożeń wynikających z korzystania, ze współczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych. W zajęciach, zorganizowanych 8 marca, uczestniczyło około 50 uczniów klas IV-VI.

kom. Marceli Śmiałek/ZSP