Instruktorskie umiejętności - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Instruktorskie umiejętności

Data publikacji: Data publikacji 09.03.2017

Od 6 lutego do 7 marca br. w Centrum Szkolenia Policji przebywali uczestnicy pierwszej tegorocznej edycji kursu specjalistycznego dla instruktorów strzelań policyjnych. W zajęciach wzięło udział piętnastu policjantów z jednostek terenowych.

     Do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym, którego pozytywne ukończenie jest warunkiem udziału w kursie, zostało skierowanych dwudziestu policjantów przewidzianych do pełnienia funkcji instruktora strzelań policyjnych. Egzamin kwalifikacyjny składał się z dwóch zadań praktycznych. Były to: strzelanie do tarczy TS-2 w czasie 2 minut oraz strzelanie do tarczy TS-9 w ciągu 20 sekund. Policjanci, którzy osiągnęli najwyższe wyniki i zostali zakwalifikowani na kurs, przez ponad cztery tygodnie nabywali wiedzę i umiejętności z zakresu wybranych elementów metodyki szkolenia strzeleckiego, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz standaryzowali wiedzę i umiejętności instruktorskie. Niezwykle ważnym etapem szkolenia były zajęcia praktyczne, które polegały na przygotowaniu i przeprowadzeniu przez uczestników kursu zajęć warsztatowych. Zajęcia warsztatowe obserwowali i oceniali prowadzący kurs doświadczeni wykładowcy Zakładu Interwencji Policyjnych; podkom. Daniel Golicki i mł. asp. Marek Mroszczyk.

     Po uzyskaniu wszystkich wymaganych programem nauczania zaliczeń kursanci przystąpili do egzaminu instruktorskiego. Egzamin składał się z dwóch etapów: teoretycznego, czyli testu wiedzy i praktycznego, który polegał na zaplanowaniu, zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć strzeleckich z grupą policjantów. Ocena z egzaminu końcowego była wynikiem średniej arytmetycznej ocen pozytywnych uzyskanych przez słuchaczy z poszczególnych etapów egzaminu. Wszyscy uczestnicy kursu uzyskali oceny pozytywne, i tym samym uzyskali kwalifikacje zawodowe instruktora strzelań policyjnych.

     Gratulujemy absolwentom kursu i życzymy wielu sukcesów w niezwykle odpowiedzialnej roli instruktora!

podkom. Daniel Golicki/ZIP

zdjęcia: archiwum ZIP