Przybysze z zagranicy - warsztaty - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przybysze z zagranicy - warsztaty

Data publikacji 07.11.2016

W Centrum Szkolenia Policji rozpoczęto realizację kolejnego rodzaju warsztatów, których celem jest doskonalenie umiejętności zawodowych policjantów. Tym razem program przedsięwzięcia skierowany jest do funkcjonariuszy jednostek organizacyjnych Policji, którzy wykonują zadania i czynności służbowe wobec cudzoziemców.

     Oprócz zagadnień związanych z postępowaniem wizowym, uczestnicy warsztatów poznają pozostałe, inne rodzaje dokumentów uprawniające do wjazdu i pobytu na terytorium RP. W czasie zajęć zostaną także omówione prawa i obowiązki cudzoziemców wynikające z przebywania na terytorium Polski oraz zagadnienia dot. przestrzegania praw człowieka w kontaktach z obywatelami innych państw.

     W celu jak największego upraktycznienia, zajęcia będą współrealizowane przez przedstawicieli Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin, którzy dziś razem z Komendantem jednostki ppłk. Piotrem Lisiakiem uczestniczyli w uroczystym otwarciu warsztatów.

mł. insp. Grzegorz Perz/Kierownik ZSP

zdj. Marcin Grzeszyk/SDDiP