Migracja i uchodźstwo – co powinniśmy wiedzieć? - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Migracja i uchodźstwo – co powinniśmy wiedzieć?

Data publikacji 28.10.2016

25 października 2016 r. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyło się pierwsze z cyklu szkoleń z zakresu prawa migracyjnego i uchodźczego, adresowane do kadry dydaktycznej naszej szkoły. Autorem projektu jest Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która realizuje go wspólnie z przedstawicielstwem Fundacji Heinricha Bölla w Warszawie. W Centrum, organizację przedsięwzięcia zainicjowała kom. Anna Rybicka, Pełnomocnik Komendanta CSP ds. Ochrony Praw Człowieka.

     Program szkolenia, prowadzonego przez prawników z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, zakłada m.in. zapoznanie jego uczestników z podstawowymi definicjami związanymi z problematyką migracji, zasadami wjazdu na terytorium Polski, przepisami dotyczącymi form legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce oraz sposobami postępowania w sprawie o udzielenie ochrony międzynarodowej. Tematyka zajęć obejmuje również omówienie skutków pobytu cudzoziemców w Polsce bez odpowiedniego zezwolenia, a także rodzajów i form dokumentów wydawanych cudzoziemcom i uprawniających ich do pobytu w Polsce.

     Szkolenia w CSP odbywać się będą od października do grudnia br. Weźmie w nich udział około 70 wykładowców, którzy na co dzień realizują zajęcia dydaktyczne ze słuchaczami szkoleń zawodowych podstawowych oraz kursów specjalistycznych. Uroczyste zakończenie i podsumowanie przedsięwzięcia zaplanowano w dniu 8 grudnia br., w ramach corocznych obchodów Tygodnia Praw Człowieka w Policji.

AK/WP