Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Data publikacji: Data publikacji 19.10.2016

W dniach 10–14 października br. odbyła się druga edycja kursu specjalistycznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oznaczona symbolem PPWR–2/16. Do udziału w nim skierowano 19 policjantów pełniących służbę na stanowiskach: Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji, Kierownika Rewiru Dzielnicowych, Kierownika Ogniwa Prewencji, Kierownika Posterunku Policji i Dzielnicowego. Wielu uczestników na co dzień pełni w swych jednostkach funkcję koordynatora procedury „Niebieskie Karty”.

Opiekunem kursu i prowadzącą zajęcia była asp. Dorota Kozłowska z Zakładu Służby Prewencyjnej CSP, która przygotowywała funkcjonariuszy do wykonywania zadań służbowych związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, koordynacją działań w ramach procedury „Niebieskie Karty” oraz do prowadzenia doskonalenia zawodowego lokalnego z tego zakresu.

Kurs PPWR w interdyscyplinarny sposób spaja wiedzę z wielu dziedzin, niezbędną do skutecznego działania Policji w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zajęcia realizowane są przede wszystkim w sposób warsztatowy i z zastosowaniem aktywizujących metod nauczania. W ramach tej edycji doskonalenia, dzięki rozszerzeniu dotychczasowej współpracy CSP z Ośrodkiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Dom”, prowadzonym przez Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, grupa szkoleniowa udała się do filii wymienionej placówki, tj. Ośrodka Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży „Etezja” w Warszawie. Wizyta ta miała zdecydowanie walor praktyczny. W trakcie warsztatów kadra placówki chętnie dzieliła się ze słuchaczami informacjami na temat działalności ośrodka oraz bogatym doświadczeniem związanym ze świadczeniem wszechstronnej pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie.

Niezwykle cennym elementem spotkania były dla uczestników kursu rozmowy z przebywającymi w placówce osobami dotkniętymi przemocą. Dzięki nim policjanci mieli możliwość wysłuchania bezpośrednich relacji na temat różnych form przemocy w rodzinie, a także zachowań osób pokrzywdzonych przemocą, jak i stosujących ją. Tego typu rozmowy są źródłem wskazówek dotyczących potrzeb osób pokrzywdzonych i ich oczekiwań wobec interweniujących funkcjonariuszy. Rozwijają też u policjantów poczucie empatii, cechy niezwykle pożądanej w postawie „interwenta” oraz znacząco wpływają na podniesienie u nich poziomu rozumienia ważności tej tematyki.

Wszyscy uczestnicy ukończyli kurs PPWR–2/16 z wynikiem pozytywnym. Absolwentom gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w dalszej służbie!

 

Tekst: asp. Dorota Kozłowska/ZSP

Zdjęcia: ze zbiorów własnych ZSP