Promocja oficerska - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Promocja oficerska

Data publikacji 12.10.2016

11 października 2016 r. na placu apelowym Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, 323 funkcjonariuszy odebrało nominację na pierwszy stopień oficerski – podkomisarza Policji. Dwóch spośród nich, to nauczyciele Centrum Szkolenia Policji. Tradycyjnego uderzenia szablą w ramię – dokonali nadinsp. dr Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji wraz zastępcami.

     Uroczystość promocji oficerskiej rozpoczęła się od oddania przez Pana Wiceministra SWiA honorów sztandarom uczestniczącym w promocji oraz przeglądu pododdziałów.

     Po przeglądzie pododdziałów odegrano hymn państwowy i podniesiono flagę państwową na maszt. Następnie Pan Jarosław Zieliński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oddał cześć policjantom zamordowanym w Kalininie składając, wspólnie z delegacją absolwentów WSPol, wiązankę kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym ich śmierć.

     Insp. dr hab. Piotr Bogdalski – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie powitał gości, po czym słowa przemówienia skierował do podkomisarzy Policji oraz wszystkich obecnych na uroczystości.

     Po przemówieniu Komendanta-Rektora WSPol nastąpił najważniejszy punkt promocji – mianowanie na pierwszy stopień oficerski Policji. W uroczystej oprawie, w towarzystwie pocztu sztandarowego Wyższej Szkoły Policji oraz fanfarzystów Orkiestry Reprezentacyjnej Policji, tradycyjnego uderzenia szablą w ramię nowo mianowanych funkcjonariuszy – dokonał nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji oraz dwaj zastępcy: nadinsp. Andrzej Szymczyk oraz nadinsp. Jan Lach. Zaszczytu tego dostąpiło 323 funkcjonariuszy, w tym 60 kobiet. Po mianowaniu przedstawiciele duchowieństwa dokonali ekumenicznego błogosławieństwa na dalszą służbę dla podkomisarzy Policji.

     Podczas uroczystości głos zabrał Sekretarz Stanu  w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, który pogratulował oficerom awansu. Pan Jarosław Zieliński w swoim przemówieniu podkreślał, jak ważną rolę w społeczeństwie odgrywają funkcjonariusze oraz jak ważna jest ich praca na rzecz bezpieczeństwa kraju. Następnie głos zabrał Pan Minister Jarosław Brysiewicz. Z kolei nadinsp. dr Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji podczas swojego przemówienia podkreślał, że promocja oficerska jest wielkim dniem dla Polskiej Policji, ale również dla promowanych i ich rodzin. Na zakończenie głos zabrała podkom. Małgorzata Zając, która w imieniu nowo promowanych oficerów złożyła podziękowania kadrze pedagogicznej i dowódczej szczycieńskiej Uczelni za dobre przygotowanie do egzaminu oficerskiego.

     Po okolicznościowych przemówieniach nadszedł czas na przemarsz – w asyście Orkiestry Reprezentacyjnej oraz Kompanii Reprezentacyjnej Policji – pododdziałów przed trybuną honorową. Nowi oficerowie Policji zaprezentowali się zaproszonym gościom, ale przede wszystkim dumnym rodzinom i znajomym.

     W uroczystości uczestniczyli: Pan Arkadiusz Czartoryski – Przewodniczący Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, gen. bryg. Andrzej Pawlikowski – Szef Biura Ochrony Rządu, Pan Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski, przedstawiciele duchowieństwa na czele z Jego Ekscelencją biskupem prof. dr. hab. Jerzym Pańkowskim – Prawosławnym Ordynariuszem Wojska Polskiego, Jego Ekscelencją Arcybiskupem dr. Edmundem Piszczem, ks. Andrzejem Bołbotem – Naczelnym Prawosławnym Kapelanem Policji, ks. prof. dr. hab. Edwardem Wiszowatym – kapelanem WSPol. Obecni byli także komendanci wojewódzcy Policji, komendant stołeczny Policji, komendant CBŚP, komendanci szkół Policji, dyrektorzy biur KGP oraz  przedstawiciele zaprzyjaźnionych  służb mundurowych. Na uroczystości nie zabrakło również przyjaciół Uczelni – przedstawicieli szkół wyższych oraz instytucji współpracujących.

Źródło informacji: http://www.wspol.edu.pl

zdj. A. Przybylik (ze zbiorów  prywatnych )