DTK-2/16 - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

DTK-2/16

Data publikacji 05.10.2016

Od 26 do 30 września, na kursie specjalistycznym dla techników kryminalistyki - poziom zaawansowany, 18 funkcjonariuszy doskonaliło swoje umiejętności z zakresu wykonywania czynności na miejscu zdarzenia.

     Głównym celem kursu było podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz przygotowanie policjantów do profesjonalnego wykonywania powierzonych im zadań. Uczestnicy mieli możliwość zweryfikowania i uzupełnienia posiadanych wiadomości, wymiany doświadczeń zawodowych, a także doskonalenia umiejętności związanych z wykonywaniem zadań i czynności służbowych. Wizyta w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, którą zaplanowano na podstawie programu kursu, pozwoliła na rozwianie wątpliwości, z jakimi niekiedy spotykają się technicy kryminalistyki. Ogromne zaangażowanie słuchaczy w zajęcia praktyczne oraz możliwość przedyskutowania z kadrą Zespołu Techniki Kryminalistycznej wielu zagadnień z zakresu zadań wykonywanych przez techników, dodatkowo wzbogaciły ich wiedzę.

podinsp. Dariusz Śledziewski/ZSS

zdj. ze zbiorów ZSS