90 dni węszenia - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

90 dni węszenia

Data publikacji 25.08.2016

Kolejny kurs specjalistyczny dla przewodników psów służbowych do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych, oznaczony symbolem SEW-2/16, oficjalnie rozpoczęty. Uczestniczy w nim 11 policjantów oraz 1 funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu.

     Słuchaczy powitał Kierownik Zakładu Kynologii Policyjnej mł. insp. Marek Hańczuk, który omówił program nauczania oraz specyfikę zajęć tresurowych dla psów tej kategorii. Przedstawił też kadrę dydaktyczną, odpowiedzialną za prowadzenie zajęć i ocenę postępów w nauce i tresurze.

     Na kurs specjalistyczny dla przewodników psów służbowych do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych, mogli zostać przyjęci funkcjonariusze, którzy wcześniej ukończyli przeszkolenie w zakresie rozpoznania minersko-pirotechnicznego. To jedno z podstawowych wymagań, określonych w programie nauczania i skierowanych do słuchaczy-kandydatów na przewodników psów tej kategorii. Pozostałe to: szczepienie przeciwko tężcowi i odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych oraz posiadanie aktualnego zaświadczenia potwierdzającego spełnienie wymagań do kierowania pojazdami służbowymi.

     Proces zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z psem na kursie „SEW-2/16” trwa 90 dni i zakończy się 21 grudnia 2016 roku.

     Słuchaczom życzymy samych sukcesów w nauce i efektywnej współpracy z czworonożnymi podopiecznymi.

Tekst i zdjęcia: podkom. Adam Przybylik/ZKP