Zakończenie służby - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zakończenie służby

Data publikacji 19.08.2016

Podziękowania za wieloletnią współpracę przekazane przez Kierownictwo Centrum Szkolenia Policji stanowiły niezwykle miły akcent w ostatnim dniu służby podinsp. Dariusza Kaszuby. Po wielu latach w mundurze zapadła decyzja o przejściu na zaopatrzenie emerytalne.

     Podinsp. Dariusz Kaszuba związany był z Centrum Szkolenia Policji od 2006 r. Wcześniej służbę pełnił w innych jednostkach organizacyjnych Policji, w sumie przez ponad 30 lat.

     W CSP początkowo pracował w Zakładzie Służby Kryminalnej jako nauczyciel policyjny, później zajmował się również organizacją i koordynowaniem zadań realizowanych przez tę komórkę dydaktyczno-wychowawczą. Nauczyciel z pasją, zaangażowany w przygotowywanie wielu przedsięwzięć mających na celu poszerzanie wiedzy i rozwijanie zainteresowań słuchaczy Centrum. W ramach edukacji z zakresu zagadnień prawnych organizował m.in. spotkania z przedstawicielami podmiotów pozapolicyjnych oraz turnieje wiedzy prawniczej dla słuchaczy. Zawsze sumienny, powierzane mu zadania wykonywał wzorowo, z największą dbałością o ich jakość. Od stycznia 2016 r. pełnił obowiązki naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów, gdzie odpowiadał za skuteczną realizację zadań, organizację pracy i zarządzanie zasobami tego wydziału.

     Świeżo upieczonemu emerytowi życzymy dużo zdrowia, radości życia i spełnienia najpiękniejszych marzeń.

hg

zdj. Mariusz Mazewski/ZSS