Kurs dla drogówki - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kurs dla drogówki

Data publikacji 09.05.2016

W Centrum Szkolenia Policji rozpoczęła się kolejna edycja kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego – część szczególna. Do 16 czerwca policjanci drogówki będą przygotowywać się do pełnienia służby na drogach.

     Podczas zajęć 16 funkcjonariuszy zapozna się z obowiązującymi aktami prawnymi, wykorzystywanymi w służbie. Będą się też uczyć prawidłowego przeprowadzania kontroli pojazdów z uwzględnieniem sprawdzenia stanu technicznego, obsługiwania urządzeń kontrolno pomiarowych używanych podczas nadzoru nad ruchem drogowym – mierników prędkości, wideorejestratorów wykroczeń oraz urządzeń do określania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Słuchacze nabędą również umiejętność kierowania ruchem drogowym oraz wiedzę z zakresu kontroli drogowej pojazdów, z wykorzystaniem których realizowany jest zarobkowy i niezarobkowy, krajowy i międzynarodowy transport osób i rzeczy.

     Mając na względzie profesjonalne przygotowanie policjantów oraz wysoki poziom merytoryczny szkolenia, Centrum Szkolenia Policji współpracuje z podmiotami pozapolicyjnymi m.in. Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych i Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym. Przedstawiciele tych podmiotów, wspólnie z kadrą Zakładu Ruchu Drogowego, realizują zajęcia z tematu: Obowiązkowe ubezpieczenia OC oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Zajęcia te spotykają się z ogromnym zainteresowaniem policjantów, dając im możliwość wnikliwego zapoznania się z przedstawianą tematyką.

nadkom. Andrzej Przekaziński/ZRD

zdj. Mariusz Mazewski/ZSS