Wydarzenia nadzwyczajne-warsztaty - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wydarzenia nadzwyczajne-warsztaty

Data publikacji 20.10.2015

W ubiegłym tygodniu zostały przeprowadzone warsztaty z zakresu przeciwdziałania wydarzeniom nadzwyczajnym w realizacji policyjnych konwojów i doprowadzeń osób. Swoje umiejętności w tym zakresie doskonaliło 20 policjantów z jednostek organizacyjnych Policji.

     Warsztaty oznaczone symbolem WNKD-2/15 trwały 5 dni. W tym czasie realizowane były zajęcia z zakresu: stosowania przepisów prawnych, udzielania pierwszej pomocy, przeciwdziałania agresji, pracy w zespole oraz taktyki wykonywania konwojów i doprowadzeń. Omówiono również sposoby eliminowania warunków sprzyjających wydarzeniom nadzwyczajnym, a także prawidłowe postępowanie w sytuacji ich zaistnienia.

     Wszyscy słuchacze otrzymali świadectwa potwierdzające ukończenie warsztatów. Absolwentów, w imieniu Komendanta Centrum Szkolenia Policji, pożegnał Zastępca Kierownika Zakładu Służby Prewencyjnej podinsp. Tomasz Wewiór,  życząc im kolejnych sukcesów zawodowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

podinsp. Leszek Dyduch/Zakład Służby Prewencyjnej

zdj. ze zbiorów ZSP