Mistrzostwa Policji w Judo - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Mistrzostwa Policji w Judo

Data publikacji 25.09.2015

23 października w Centrum Szkolenia Policji odbędą się Mistrzostwa Policji w Judo. Zapraszamy zawodników reprezentujących zarówno jednostki Policji, jak i pozapolicyjne służby mundurowe.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

 

MISTRZOSTWA POLICJI W JUDO

 

ORGANIZATORZY

  • Centrum Szkolenia Policji
  • Legionowskie Towarzystwo Sportowe
  • Zarząd Szkolny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Centrum Szkolenia Policji

TERMIN ZAWODÓW

23 października 2015 r.

MIEJSCE ZAWODÓW

Hala sportowa Centrum Szkolenia Policji

05-119 Legionowo, ul. Zegrzyńska 121

ADRES KORESPONDENCYJNY

Centrum Szkolenia Policji
 05-119 Legionowo, ul. Zegrzyńska 121; tel. 22 6053821 lub 7253821 (linia MSW), faks 22 6053570 lub 7253570 (linia MSW); e-mail: kierzip@csp.edu.pl

ZASADY UCZESTNICTWA

W ZAWODACH

KATEGORIE WAGOWE

Zawody zostaną rozegrane w niżej podanych kategoriach wagowych
 i wiekowych:

Mężczyźni:

-66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg, dodatkowo dwie kategorie wagowe dla zawodników powyżej 40. roku życia

do 81 kg i powyżej 81 kg.

Istnieje możliwość startu zawodników, którzy ukończyli 40. roku życia
w kategorii z młodszymi zawodnikami.

Kobiety:

do 63 kg i powyżej 63 kg, bez względu na wiek.

KOSZTY UCZESTNICTWA

Koszty zakwaterowania i wyżywienia (śniadanie i obiad w dniu 23.10. – jednostka delegująca). Opłata za zakwaterowania i wyżywienie wyłącznie przelewem na podstawie wystawionej faktury.

OPŁATA STARTOWA

Brak opłaty startowej.

ZAKWATEROWANIE

Międzynarodowe Centrum Szkoleń Specjalistycznych Policji, Centrum Szkolenia Policji 05-119 Legionowo, ul. Zegrzyńska 121.

ZGŁOSZENIA

DO ZAWODÓW

 

UWAGA!!!!

Zgłoszenia do udziału w zawodach oraz potrzeby w zakresie zakwaterowania uczestników należy przesłać do dnia 19 października

2015 r. na nr faksu 22 6053570 lub 7253570 (linia MSW).
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc noclegowych o
możliwości korzystania z bazy hotelowej przez członków poszczególnych reprezentacji decydować będzie kolejność nadesłanych zgłoszeń.

WERYFIKACJA

I LOSOWANIE

Weryfikacja i losowanie odbędą się w hali sportowej CSP w dniu
23 października 2015 r., po zakończeniu ważenia.

PROGRAM ZAWODÓW

22.10.2015 – czwartek:

godz. 1800 – 2100 – przyjazd i zakwaterowanie uczestników mistrzostw;
godz. 2100 – 2200 – ważenie zawodników i sporządzenie list startowych – hala technik interwencji CSP.

23.10.2015 – piątek:

godz. 8. 00 – 8. 30 – waga pozostałych zawodników (niezważonych dzień wcześniej);

godz. 8. 30 – losowanie walk turniejowych;

godz. 8. 00 – 9. 00 – śniadanie;

godz. 10. 30 – rozgrzewka;

godz. 11. 00 – uroczyste otwarcie Mistrzostw Policji w Judo;

godz. 11. 30 – 13.00 – walki turniejowe;

godz. 13. 00 – 13.30 – walki finałowe;

godz. 14. 00 – 15. 00 – dekoracja zwycięzców poszczególnych kategorii wagowych i uroczyste zakończenie zawodów;

godz. 15. 00 – 16 00 – obiad, wyjazd uczestników mistrzostw.

INNE INFORMACJE

Zawody zostaną rozegrane na trzech matach.

Zawodnicy powinni posiadać legitymację służbową, ważne badania lekarskie (badania profilaktyczne dopuszczające do służby) oraz ewentualnie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU W CENTRUM SZKOLENIA POLICJI