Zajęcia z biegłym - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zajęcia z biegłym

Data publikacji 21.09.2015

W Centrum Szkolenia Policji w realizowany proces dydaktyczny, oprócz nauczycieli CSP, angażuje się również wiele podmiotów pozapolicyjnych. To jeden ze sposobów wzbogacania wiedzy słuchaczy, który odbywa się na podstawie podpisanych porozumień. Zajęcia na kursie specjalistycznym dla policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich (DSN 1/15) przeprowadził biegły sądowy z zakresu psychologii,Pan Wojciech Brejnak.

     Pan Wojciech Brejnak jest autorem blisko 250 artykułów i opracowań popularnonaukowych drukowanych w prasie oraz specjalistycznych wydawnictwach polskich i zagranicznych. Specjalizuje się m.in. w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym, a także ekspertyzach psychologicznych w sądowych sprawach rodzinnych, opiekuńczych i nieletnich oraz w sprawach karnych i cywilnych.

     Zajęcia zostały zrealizowane w ramach zagadnienia dotyczącego Roli i zadań rodzinnego ośrodka diagnostyczno – konsultacyjnego. Treści przekazywane w ramach przedmiotowych zajęć dotyczyły m.in. roli oraz zadań biegłego psychologa, a także psychologiczno – prawnych aspektów i zasad przesłuchania. Słuchacze zostali zapoznani również z rodzajami opinii psychologicznych dotyczących osób składających zeznania. 

     Zarówno sam temat, jak i sposób przekazywania wiedzy przez biegłego w każdej edycji tego rodzaju kursu wzbudza dużo pozytywnych emocji oraz ogromne zainteresowanie wśród słuchaczy. Treści te, według opinii słuchaczy, są jednymi z wielu przydatnych, jakie zawiera program. W bieżącym roku, w Centrum Szkolenia Policji zaplanowano jeszcze dwie edycje kursu specjalistycznego dla policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich.

tekst i zdjęcia: kom. Marceli Śmiałek /ZSP