Umowy podpisane - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Umowy podpisane

Data publikacji 16.09.2015

W dniu 14 września 2015 r. Komendant Centrum Szkolenia Policji zawarł umowy konsorcyjne związane z działaniem w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

        Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Naukii Szkolnictwa Wyższego, utworzoną w 2007 r. do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej oraz innowacyjnej państwa. NCBR, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Spraw Wewnętrznych, prowadzi m.in. działania związane z badaniami na rzecz bezpieczeństwa i obronności. W konkursach na sprecyzowane tematy badawcze finansuje te przedsięwzięcia, które w największym stopniu rokują rzeczywiste zwiększenie bezpieczeństwa narodowego. Celem realizowanych programów i projektów jest nie tylko zwiększenie potencjału polskich podmiotów naukowych i przemysłowych, ale także dążenie do niezależności technologicznej poprzez tworzenie polskiego „know-how” dla krytycznych technologii w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa.

       Centrum Szkolenia Policji przystąpiło do dwóch projektów finansowanych przez NCBR. Liderem pierwszego z nich, zgłoszonego pod nazwą Referencyjny zestaw próbek materiałów wybuchowych do szkolenia i atestacji psów służbowych, jest Wojskowa Akademia Techniczna, której partnerują: CSP oraz Przedsiębiorstwo Prywatne „Eltraf-bis”.

        Głównym celem projektu jest opracowanie referencyjnego zestawu próbek materiałów wybuchowych dla potrzeb tresury psów specjalizujących się w wyszukiwaniu materiałów i urządzeń wybuchowych. W jego skład wejdą nie tylko klasyczne materiały kruszące, takie jak trotyl, heksogen, oktogon czy pentryt, ale również materiały wchodzące do służby oraz obecnie badane i uznawane za perspektywiczne. Zestaw zostanie także wyposażony w ślady zapachowe tzw. samodziałowych MW z grupy nadtlenków oraz mieszanin wybuchowych opartych o chlorany i azotany.

     Drugi projekt został zatytułowany Utworzenie klasyfikacji pojazdów w zależności od przeznaczenia oraz standaryzacja konsoli centralnej pojazdów w zakresie rozmieszczenia i montażu systemów teleinformatycznych oraz urządzeń sterowania sygnałami specjalnego przeznaczenia. W tym przypadku liderem konsorcjum jest Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, zaś partnerami są: CSP, Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Transportu Samochodowego oraz Szczęśniak Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.

    Celem projektu jest opracowanie, zbudowanie, a następnie przetestowanie prototypu konsoli pojazdu interwencyjnego do zastosowań w Policji, Żandarmerii Wojskowej oraz Straży Granicznej. Osiągnięcie tego celu będzie poprzedzał etap analiz i badań, gwarantujący uzyskanie kolejnych stopni gotowości technicznej.

      Do współpracy w pierwszym projekcie CSP zostało zaproszone przez Wojskową Akademię Techniczną, a w przekazaniu umowy podpisanej przez Rektora-Komendanta tej uczelni, gen. dyw. prof. dr. hab. inż. Zygmunta Mierczyka, uczestniczył dr inż. Mateusz Szala.

      Do drugiego projektu CSP przystąpiło na zaproszenie Instytutu Transportu Samochodowego, zaś umowa o współpracę została podpisana przez prokurenta Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej (lidera konsorcjum), pana Marka Krzysztofa Wardenckiego.

        W przygotowaniu wniosków aplikacyjnych brali udział przedstawiciele Zespołu Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych, Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach oraz Zakładu Ruchu Drogowego CSP. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na przełomie grudnia 2015 r. i stycznia 2016 r.AB/AK

zdj. R.Majewski WP