Kolejna edycja kursu FBI-5/15 za nami - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejna edycja kursu FBI-5/15 za nami

Data publikacji 14.09.2015

Zakończyła się piąta edycja kursu specjalistycznego z zakresu taktyki i technik przesłuchań trwająca od 7 do 11 września 2015 r., w której uczestniczyło 13 policjantów.

     Na kurs skierowani zostali policjanci służby kryminalnej i śledczej, którzy posiadali doświadczenie zawodowe w pracy operacyjnej i dochodzeniowo - śledczej. Zajęcia trwające pięć dni szkoleniowych prowadzone były przez kadrę Zakładu Służby Kryminalnej przy współudziale psychologa Studium Psychologii Społecznej. Poświęcone były doskonaleniu umiejętności z zakresu prowadzenia rozmowy, przesłuchania świadka i przesłuchania podejrzanego. Słuchacze nabywali również umiejętności z zakresu komunikacji werbalnej
i pozawerbalnej, aktywnego słuchania i zapamiętywania oraz rozpoznawania symptomów nieszczerości i kłamstwa. Przedmiotowe kursy oznaczone symbolem FBI cieszą się ogromnym zainteresowaniem policjantów.

     Zastępca Kierownika Zakładu Służby Kryminalnej podinsp. Dariusz Kaszuba żegnając absolwentów podkreślił, iż w obecnej dobie ewaluowania przestępczości istotne są umiejętności pozwalające na skuteczne ściganie sprawców przestępstw. Wyraził też przekonanie, że absolwenci kursu zostali należycie przygotowani do wykonywania zadań
z tego zakresu.

podinsp. Dariusz Kaszuba – Zastępca Kierownika Zakładu Służby Kryminalnej