RDs-4/15 rozpoczęty - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

RDs-4/15 rozpoczęty

Data publikacji 30.04.2015

Rozpoczęła się kolejna, czwarta już w tym roku, edycja kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego – część szczególna. W trakcie zajęć słuchacze przyswoją wiedzę między innymi z zakresu przepisów ruchu drogowego, kontroli transportu drogowego i stanu technicznego pojazdów, pełnienia służby na drogach oraz kierowania ruchem drogowym. Ponadto, opanują zasady obsługi i użycia mierników prędkości, a także wideorejestratorów wykroczeń.

     W kursie tym biorą udział policjantki i policjanci z terenu całego kraju, pełniący służbę w komórkach organizacyjnych właściwych do spraw ruchu drogowego – łącznie 48 osób.

     W bieżącym roku przewidzianych jest jeszcze 8 edycji tego rodzaju kursu.

     Biorąc pod uwagę stan bezpieczeństwa na polskich drogach i porównując statystyki drogowe z 2013 i 2014 roku, zauważamy tendencję spadkową w obszarze liczby wypadków drogowych, osób rannych i ofiar śmiertelnych. Natomiast liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w Unii Europejskiej spadła w 2014 roku o 1 procent w stosunku do roku 2013. W poszczególnych państwach członkowskich liczba ta jest różna – nie mniej, polskie drogi wciąż nie należą do bezpiecznych. Niewielka poprawa tego wskaźnika w całym obszarze UE nakazuje zintensyfikowanie działań zmierzających do osiągnięcia strategicznego celu, jakim jest zmniejszenie o 50% liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych na przestrzeni lat 2010-2020, tak aby w roku 2020 nie było więcej niż 2 000 zabitych, a w 2050 roku liczba ta zbliżyła się do zera.

     Właściwe przygotowanie merytoryczne policjantów wykonujących zadania służbowe na drogach jest jednym z czynników wpływających na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Centrum Szkolenia Policji posiada szeroką ofertę szkoleniową skierowaną również do tej grupy policjantów. Jesteśmy przekonani, że wiedza i umiejętności nauczycieli policyjnych, a także nowoczesne zaplecze dydaktyczne pozwalają naszym absolwentom na uzyskanie wysokich kompetencji zawodowych.

asp. Janusz Kozłowski ZRD/hg

zdj. ze zbiorów ZRD