Wodniacy tuż przed sezonem - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wodniacy tuż przed sezonem

Data publikacji 27.04.2015

Centrum Szkolenia Policji jako jedyna szkoła policyjna w kraju realizuje doskonalenie zawodowe centralne policji wodnej. W czasie zajęć na różnego rodzaju kursach z tego zakresu, funkcjonariusze poznają zagadnienia prawne dotyczące pełnienia służby prewencyjnej na wodach. Podnoszą również kwalifikacje z zakresu prowadzenia łodzi służbowych w trudnych warunkach atmosferycznych, prowadzenia akcji ratowniczych na obszarach wodnych i udzielania pomocy przedmedycznej.

     W Bazie Szkoleniowej Policji w Kalu na Mazurach zakończyła się kolejna edycja kursu  specjalistycznego dla policjantów wykonujących zadania na wodach i terenach przywodnych oznaczona symbolem DZW-4/14. 20 policjantów zapoznało się z przepisami prawnymi dotyczącymi obszarów wód i nadbrzeży. Nabyli również umiejętności z zakresu obsługi oraz manewrowania łodzią służbową, a także dotyczące sposobów jej ochrony przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą. Po zakończeniu kursu słuchacze potrafią prowadzić obserwację i patrolowanie terenu zbiorników wodnych i nadbrzeży, kontrolę jednostek pływających, dworców, przystani wodnych i kąpielisk oraz podejmować działania interwencyjne. Zostali też przygotowani do dokonywania rozpoznania w celu lokalizacji obiektu w sytuacjach szczególnych, tj.: podczas poszukiwania zwłok, akcji przeciwko kłusownikom, pościgów, manewrowania łodzią w warunkach złej widoczności. Poznali treści dotyczące zabezpieczenia porządku publicznego na obszarze wód, jak również zasad współdziałania z innymi podmiotami realizującymi zadania na wodach oraz w ich pasie technicznym i ochronnym. Policjanci nabyli wiedzę i umiejętności dotyczące organizowania akcji i wykonywania wspólnych działań ratowniczych, udzielania pomocy przedmedycznej a także technicznej oraz uczestniczenia w akcji poszukiwawczej.

     W czasie zajęć mieli do dyspozycji łodzie motorowe począwszy od tych najmniejszych, jak skutery wodne i małe pontony wyposażone w silniki spalinowe poprzez typowe jednostki o długości od 4 do 6,5 m wykorzystywane w służbie patrolowej na wodach oraz największe i najszybsze łodzie typu RIB o długości od 7,5 do 9 m wyposażone w bardzo mocne silniki Diesla.

     Zmodernizowana Baza Szkoleniowa Policji w Kalu oraz urządzenia portowe i nowoczesny sprzęt, gwarantują wysoki poziom szkolenia i profesjonalne przygotowanie policji wodnej do wykonywania zadań służbowych.

     Odpowiednie kompetencje policjantów realizujących zadania na wodach są bardzo istotne, gdyż to one często mogą decydować o uratowaniu ludzkiego życia. Warto przypomnieć, że w 2014 r., w okresie od maja do września w Polsce utonęły 392 osoby. Dlatego tak ważne jest zaangażowanie policjantów w wiele przedsięwzięć profilaktycznych, mających na celu zmniejszenie liczby i rodzaju niebezpiecznych zachowań nad wodą. Już jako słuchacze Centrum Szkolenia Policji, wspólnie z nauczycielami policyjnymi, uczestniczą w spotkaniach z dziećmi i młodzieżą, przekazując zasady bezpiecznego wypoczynku w obszarach wód.

     Jesteśmy przekonani, że docieranie poprzez różnego rodzaju programy prewencyjne do coraz większej liczby osób wpłynie na spadek utonięć i innych nieszczęśliwych zdarzeń związanych z przebywaniem nad wodą.

hg

zdj. ze zbiorów Zakładu Szkoleń Specjalnych