Ruszył sezon motocyklowy - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ruszył sezon motocyklowy

Data publikacji 07.04.2015

W Centrum Szkolenia Policji rozpoczął „Kurs specjalistyczny dla policjantów ruchu drogowego w zakresie kierowania motocyklem szosowym”. W pierwszej z dwóch edycji tego rodzaju kursu zaplanowanych w bieżącym roku uczestniczy 16 policjantów. Po 118 godzinach zajęć dydaktycznych funkcjonariusze będą potrafili kierować motocyklem zgodnie z zasadami techniki jazdy i eksploatacji, w zróżnicowanych warunkach drogowych, a także atmosferycznych oraz prawidłowo patrolować rejon służbowy motocyklem, dynamicznie zatrzymywać pojazdy, wykonywać pilotaż-eskortę i motocyklową asystę honorową.

     W programie nauczania przewidziano trzy tematy – kierowanie motocyklem szosowym w warunkach symulowanych, kierowanie motocyklem szosowym na drogach o różnym natężeniu ruchu oraz wykonywanie zleconych zadań w ramach pełnienia służby na motocyklu. Każdy temat podlega zaliczeniu na podstawie ćwiczeń wykonywanych na zakończenie zajęć. Wszystkie negatywne oceny muszą zostać poprawione na ocenę pozytywną.

     Ćwiczenia praktyczne będą realizowane na motodromie i placu manewrowym CSP, następnie na drogach publicznych województwa mazowieckiego.

     Dziś instruktorzy Zakładu Ruchu Drogowego CSP m.in. ocenią umiejętności kierowania motocyklem słuchaczy rozpoczynających szkolenie. Pozwoli to dostosować przebieg procesu kształcenia do indywidualnych możliwości i potrzeb jego uczestników.

     W czasie kursu słuchacze będą korzystać z motocykli marki Honda CBF 1000 zakupionych w ramach projektu realizowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

     W ubiegłym roku kurs w zakresie kierowania motocyklem szosowym, który realizowany jest tylko w Centrum Szkolenia Policji, ukończyły 72 osoby.  

hg

zdj. mł. asp. Piotr Bańka ZRD

kom. Roman Majewski WP