Za więziennym murem - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Za więziennym murem

Data publikacji 05.03.2015

Słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w Centrum Szkolenia Policji, w ramach Prewencyjnego Koła zainteresowań, odwiedzili Zakład Karny Warszawa-Białołęka.

     Słuchacze szkolenia oznaczonego symbolem SZP-1B/15 (kompania IV, pluton 4.) pod opieką podkom. Sławomira Klimaszewskiego z Zakładu Służby Prewencyjnej CSP, po wejściu na teren Zakładu Karnego przeszli kontrolę tożsamości, a następnie w towarzystwie młodszego chorążego służby więziennej przystąpili do zwiedzania terenu jednostki penitencjarnej.

     W pierwszej kolejności zapoznali się z zasadami panującymi na terenie zakładu, a także z systemami zabezpieczeń obiektu. Dużą ciekawość wśród uczestników zwiedzania wzbudziła tzw. „ściana mikrofalowa” czyli system monitorujący od wewnątrz pas otaczający mur jednostki penitencjarnej. Następnie zostały zaprezentowane budynki wartowni wraz ze stanowiskiem dowodzenia, w którym znajdowały się kamery systemu monitoringu, a także budynek administracji, sala widzeń z kantyną dla skazanych, spacerniak, oraz izba zabezpieczająca czyli specjalne pomieszczenie przeznaczone do użycia wobec osadzonych środków przymusu bezpośredniego w postaci kasku zabezpieczającego oraz pasa obezwładniającego.

     Słuchacze mogli się osobiście przekonać, w jakich warunkach osadzeni odbywają karę pozbawienia wolności, jak również poznać formy aktywności, które zakład penitencjarny oferuje osadzonym.

     Na zakończenie wizyty w sali konferencyjnej wyświetlono prezentację, dotyczącą zasad funkcjonowania Służby Więziennej, a także historii i struktury ZK Warszawa-Białołęka.

tekst i zdjęcia podkom. S. Klimaszewski ZSP