Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Efektywne wykorzystanie infrastruktury, czyli kto się szkoli w Sułkowicach

Data publikacji 19.02.2015

Zakład Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji to największy i jeden z najnowocześniejszych ośrodków na terenie kraju, zajmujący się zagadnieniami kynologii służbowej. Z jego nowoczesnej bazy szkoleniowej i logistycznej korzystają nie tylko przewodnicy psów służbowych, ale również uczestnicy innych szkoleń i kursów specjalistycznych.

     ZKP zajmuje się problematyką tresury psów od 1946 r., kiedy przeniesiono tam Zakład Tresury Psów Służbowych Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Na jego bazie 1 kwietnia 1956 r., na podstawie rozkazu organizacyjnego nr 07/KG/56 Komendanta Głównego Milicji Obywatelskiej powstał Zakład Tresury Psów Służbowych Milicji Obywatelskiej w Sułkowicach. W 1990 r. ZTPS MO został przekształcony w Szkołę Policyjną Przewodników i Tresury Psów, którą 30 września 1992 r., w wyniku reorganizacji szkolnictwa resortowego, włączono do struktur Centrum Szkolenia Policji w Legionowie pod nazwą Zakład Szkolenia Przewodników i Tresury Psów. W 2002 r. ośrodek otrzymał nową nazwę, obowiązującą do dnia dzisiejszego, tj. Zakład Kynologii Policyjnej.

     ZKP zajmuje teren o powierzchni 49 ha o rozbudowanej infrastrukturze dydaktycznej i logistycznej. Pobierający tu naukę słuchacze mają do dyspozycji 192 standardowe miejsca kwaterunkowe usytuowane w 49 segmentach mieszkalnych. Każdy segment składa się z dwóch pokoi 2-osobowych, przedpokoju, łazienki, WC oraz pomieszczenia do suszenia odzieży i sprzętu tresurowego. ZKP posiada też stołówkę, w której jednorazowo można przygotować około 130 posiłków.

     ZKP dysponuje 6 salami dydaktycznymi, w tym 5 salami przeznaczonymi do zajęć w grupach 25-osobowych i 1 salą wykładową dla grupy do 45 osób, 6 salami symulacyjnymi, siłownią i salą do ćwiczeń oraz laboratorium osmologicznym wykorzystywanym wyłącznie do realizacji kursów osmologicznych. Jest też kawiarenka internetowa i świetlica, a  osoby zainteresowane historią zakładu mogą odwiedzić izbę pamięci.

     Na terenie ośrodka znajdują się 233 kojce oraz 21 wybiegów w czterech lokalizacjach. Do praktycznej tresury psów wykorzystywany jest ponad 28 hektarowy poligon, na którym realizuje się zajęcia z pokonywania przeszkód terenowych przez psy oraz budowania odruchów posłuszeństwa ogólnego psów.

     ZKP dysponuje ambulatorium weterynaryjnym, które zajmuje się leczeniem psów, profilaktyką sanitarno-weterynaryjną, kwalifikowaniem psów do szkolenia na podstawie ich stanu zdrowia oraz konsultacjami i poradnictwem weterynaryjnym.

     Mocną stroną ZKP w Sułkowicach jest nowoczesna infrastruktura, jak też kilkudziesięcioletnia tradycja, ogromny dorobek i doskonalenie w realizacji zadań z zakresu szeroko rozumianej kynologii policyjnej.

     Oferta szkoleniowa obejmuje 9 rodzajów kursów specjalistycznych z zakresu szkolenia przewodników i tresury psów służbowych, tj.: dla przewodników psów do badań osmologicznych, dla przewodników psów tropiących, dla przewodników psów służbowych do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych, dla przewodników psów służbowych do wyszukiwania zapachów narkotyków, dla przewodników psów patrolowych, dla przewodników psów patrolowo-tropiących, dla przewodników psów służbowych do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich, dla przewodników psów służbowych do ratownictwa wodnego oraz kurs specjalistyczny dla policjantów wykonujących czynności pozoranta.  Uczestnikami kursów organizowanych w Sułkowicach są nie tylko policjanci, lecz także przedstawiciele innych służb.

     W 2014 r. w 7 rodzajach kursów specjalistycznych (w sumie 23 edycje) uczestniczyło 235 osób.

     Biorąc pod uwagę dane dotyczące liczby wykorzystanych miejsc kwaterunkowych ZKP na kursach specjalistycznych, a także wskaźnik zaspokojenia potrzeb szkoleniowych jednostek organizacyjnych Policji w zakresie szkolenia przewodników i tresury psów służbowych należy stwierdzić, że wielkość bazy kwaterunkowej znacznie przewyższa te potrzeby. W związku z powyższym baza ta jest również wykorzystywana do realizacji innych kursów specjalistycznych.  W 2014 r. w ZKP, w ramach doskonalenia centralnego, realizowano 17 edycji różnego rodzaju kursów, w których wzięło udział 329 osób.

     W bieżącym roku zaplanowano 23 edycje kursów specjalistycznych dla przewodników psów służbowych – będzie w nich uczestniczyło 298 osób oraz 15 edycji innych kursów specjalistycznych, na których szkolonych będzie 301 osób.

     W ZKP realizowane są także inne przedsięwzięcia. W 2014 r., na terenie ośrodka, w systemie tresury indywidualnej wyszkolono 11 psów służbowych, a w ramach testowania sprawności użytkowej przetestowano 399 psów. Ponadto instruktorzy ZKP realizują na terenie zakładu centralny dobór psów w stosunku do psów kwalifikowanych na wszelkie formy szkolenia przewodników i tresury psów odbywające się w Policji. Sprawują nadzór merytoryczny nad organizacją służby policjantów – przewodników psów służbowych oraz policjantów – jeźdźców.

     Baza kwaterunkowa ZKP była wykorzystywana również do prowadzenia szkoleń policjantów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. W 19 edycjach tego rodzaju szkolenia uczestniczyły 1134 osoby.

     Z bazy ZKP korzystali funkcjonariusze związków taktycznych, a także uczestnicy różnego rodzaju spotkań, odpraw służbowych, seminariów i szkoleń – w sumie 525 osób.

     Należy podkreślić, że ZKP to nie tylko nowoczesna infrastruktura, ale przede wszystkim wysoka jakość kształcenia z zakresu kynologii, związana ze stale podnoszonymi kwalifikacjami oraz merytorycznym przygotowaniem kadry zaangażowanej w realizację procesu dydaktycznego.

hg

zdj. Roman Majewski WP oraz ze zbiorów ZKP