Zakończenie SZP-4A/14 - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zakończenie SZP-4A/14

Data publikacji 02.02.2015

188 słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego z dużym sukcesem zakończyło półroczną edukację w Centrum Szkolenia Policji – średnia ocen z egzaminu końcowego wyniosła 4,75. Absolwentów pożegnała Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych insp. Anna Rosół oraz Przewodniczący Zespołu Pedagogicznego mł. insp. Grzegorz Perz i nauczyciele policyjni. W uroczystości uczestniczyły także rodziny i bliscy słuchaczy.