Absolwenci PKUIZ-1/15 i KSIPP-1/15 - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Absolwenci PKUIZ-1/15 i KSIPP-1/15

Data publikacji 28.01.2015

W Centrum Szkolenia Policji zakończyły się pierwsze w tym roku edycje kursów specjalistycznych – w zakresie uzyskiwania informacji z Internetu dla policjantów zwalczających przestępczość komputerową (PKUIZ-1/15) oraz obsługi Krajowego Systemu Informacyjnego Policji w zakresie zagadnień prewencyjnych (KSIPP-1/15).

     Zajęcia na kursie oznaczonym symbolem PKUIZ-1/15 trwały 5 dni szkoleniowych i poświęcone były doskonaleniu wiedzy i umiejętności z zakresu gromadzenia, weryfikowania i wykorzystywania informacji z Internetu, interpretowania i stosowania przepisów prawa, stosowania procedur postępowania oraz dokumentowania przestępstw komputerowych. W realizacji zajęć swoją pomocą służyli przedstawiciele Grupy Allegro oraz Stowarzyszenia Dystrybutorów Programów Telewizyjnych Sygnał.

     Policjanci uczestniczący w kursie oznaczonym symbolem KSIPP-1/15, w swoich jednostkach realizują zadania związane z obsługą systemu KSIP ze szczególnym uwzględnieniem modułów Ekran Dyżurnego i Policyjny Rejestr Imprez Masowych. W CSP, w ciągu 8 dni szkoleniowych doskonalili wiedzę i umiejętności, szczególnie w zakresie sprawdzeń i rejestracji informacji o wydarzeniach, osobach i rzeczach w systemie KSIP.

     Absolwentom kursów życzymy wielu sukcesów w służbie i życiu osobistym

podinsp. Dariusz Kaszuba – Zastępca Kierownika Zakładu Służby Kryminalnej

zdj. podkom. Rafał Lewandowski - Zakład Służby Kryminalnej