Operacja „Siatka 2014” - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Operacja „Siatka 2014”

Data publikacji 28.08.2014

Już w najbliższą sobotę na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się ceremonia otwarcia Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn. Zostanie też rozegrany pierwszy mecz. Policja i inne służby są przygotowane do zapewnienia bezpieczeństwa w czasie tego sportowego przedsięwzięcia. Dziś pracę rozpoczęło, mieszczące się na terenie Centrum Szkolenia Policji, Policyjne Centrum Dowodzenia.

     „Siatka 2014” jest trzecią dużą operacją policyjną, podczas której funkcjonuje centralny system zarządzania bezpieczeństwem i wymiany informacji – Policyjne Centrum Dowodzenia. Usytuowanie obiektu na terenie CSP, przy tego rodzaju przedsięwzięciach, wiąże się z niemałym wyzwaniem dla jego kierownictwa, funkcjonariuszy i pracowników. To kolejna operacja policyjna, która wymaga dużego zaangażowania szkoły, zarówno ze strony logistycznej, jak i osób w niej uczestniczących. Należy podkreślić, że tym razem, odmiennie niż w czasie operacji „HAT TRICK 2012” i „Klimat”, nie przerwano realizacji procesu dydaktycznego.

     Dziś w CSP odbyła się odprawa służbowa obsady PCD. Uczestniczył w niej I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski – Dowódca Operacji Policyjnej, Komendant CSP insp. dr Roman Stawicki – Zastępca Dowódcy Operacji ds. funkcjonowania Sztabu Dowódcy Operacji wraz Zastępcą ds. Dydaktycznych insp. Anną Rosół, a także Dyrektorzy wybranych Biur KGP.

     W czasie odprawy przedstawiono m.in. strukturę Sztabu Dowódcy Operacji, zasady zarządzania operacją, omówiono też zakres i cel działania PCD oraz system pełnienia służby i pracy. Uczestnicy spotkania zostali też zapoznani z regulaminem pobytu w CSP.

     W PCD, do 23 września, będą pracować nie tylko funkcjonariusze Policji, ale także przedstawiciele Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Kolei oraz Polskiego Związku Piłki Siatkowej – w sumie 68 osób.

hg

zdj. Mariusz Mazewski ZSS