Służbę czas zacząć – pożegnanie słuchaczy SZP-8/13 - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Służbę czas zacząć – pożegnanie słuchaczy SZP-8/13

Data publikacji 31.03.2014

W piątek byliśmy świadkami uroczystego zakończenia szkolenia zawodowego podstawowego oznaczonego symbolem SZP-8/13. To już druga grupa młodych policjantów, która w tym roku opuszcza mury naszej szkoły, by zasilić szeregi polskiej Policji. 103 absolwentów otrzymało świadectwa ukończenia szkolenia i tym samym podsumowało trwająca blisko pół roku naukę w Centrum Szkolenia Policji.

Policjanci rozpoczęli szkolenie 29 sierpnia 2013 r. Przez niemal 30 tygodni zdobywali wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu prewencji, ruchu drogowego, prawa karnego oraz prawa wykroczeń, udzielania pierwszej pomocy, wyszkolenia strzeleckiego a także taktyki i technik interwencji. Jeszcze niedawno, jako słuchacze, w ramach praktyki pełnili służbę pod opieką nauczycieli policyjnych. Dziś, jako absolwenci szkolenia zawodowego podstawowego, którzy poznali już podstawy policyjnego rzemiosła, wracają do swoich jednostek, by rozpocząć samodzielną i odpowiedzialną służbę.

W trakcie uroczystego zakończenia szkolenia, Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych insp. Jarosław Gałuszka pogratulował słuchaczom dobrych wyników końcowych i podziękował za zaangażowanie w życie szkoły, w tym udział w wielu przedsięwzięciach. W przemówieniu podkreślił, że początek służby w jednostkach terenowych, będzie często wymagał odwoływania się do wiedzy zdobytej w Centrum Szkolenia Policji.

Uroczystość zakończenia szkolenia podstawowego zgromadziła bliskich i rodziny słuchaczy. Były uściski i gratulacje skierowane do młodych policjantów, którzy z dumą prezentowali świadectwa.

Piątkowy egzamin był nie tylko weryfikacją nabytej podczas szkolenia przez słuchaczy wiedzy, ale również rodzajem przepustki, dającej faktyczny początek prawdziwej policyjnej karierze.

 

            kr

zdj. Mariusz Mazewski ZSS