Posiedzenie Rady Pedagogicznej oraz Wydawniczej CSP - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej oraz Wydawniczej CSP

Data publikacji 12.03.2014

Dziś, w Centrum Szkolenia Policji odbyły się posiedzenia Rady Wydawniczej oraz Rady Pedagogicznej, którym przewodniczył Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych insp. Jarosław Gałuszka. Podczas obrad podsumowano działalność wydawniczą i dydaktyczną szkoły, wyznaczono też cele na bieżący rok.

      W 2013 roku Wydział Wydawnictw i Poligrafii prowadził działalność w zakresie opracowania redakcyjnego i graficznego oraz druku publikacji. Przygotowano w tym czasie 67 pozycji wydawniczych, opublikowanych w łącznym nakładzie 15 000 egzemplarzy, obejmujących m.in. podręczniki i materiały dydaktyczne. CSP w tym zakresie współpracowało również z innymi podmiotami zajmującymi się problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego, takimi jak: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Komenda Główna Policji, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Żandarmeria Wojskowa, Biuro Ochrony Rządu.

     Naczelnik Wydziału Wydawnictw i Poligrafii podczas obrad zaprezentowała cenne, o dużej wartości poznawczej i merytorycznej publikacje autorstwa kadry dydaktycznej, które zostaną niebawem umieszczone na stronie internetowej. Redaktor Naczelna podziękowała za wkład w pracę nad numerem specjalnym „Kwartalnika Policyjnego” poświęconego zagadnieniom dotyczącym najliczniej reprezentowanej służbie Policji – prewencji. Omówiono również harmonogram prac nad planowanym wznowieniem publikacji o Centrum Szkolenia Policji. Wydanie publikacji będzie związane z przypadającymi w przyszłym roku obchodami 25-lecia powstania szkoły.

     Zgodnie z porządkiem obrad Rady Pedagogicznej, podsumowującej działalność dydaktyczną, Naczelnik Wydziału Kadr przedstawił ocenę stanu dyscypliny oraz stopnia realizacji doskonalenia zawodowego i praktyk wśród nauczycieli CSP. Naczelnik Wydziału Dowodzenia dokonał analizy stanu dyscypliny w pododdziałach szkolnych w roku ubiegłym. Zagadnienia związane z obciążeniem kadry dydaktycznej zajęciami dydaktycznymi oraz innymi zadaniami realizowanymi na rzecz podmiotów wewnętrznych i zewnętrznych omówiła Naczelnik Wydziału Metodyki i Organizacji Szkolenia.

     Podczas obrad przedstawiono również zaangażowanie słuchaczy szkoleń zawodowych podstawowych w służby patrolowe pełnione w roku 2013, na rzecz Komendy Stołecznej Policji i garnizonu mazowieckiego.

     Przyjęcie założeń do Planu Pracy Rady Pedagogicznej na 2014 r. i wybór Sekretarza Rady Pedagogicznej zakończyły dzisiejsze posiedzenie.

kr

zdj. Mariusz Mazewski