Z wizytą w gimnazjum - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Z wizytą w gimnazjum

Data publikacji 17.01.2014

Uczniowie pierwszych klas Gimnazjum nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim spotkali się z nauczycielem policyjnym Zakładu Służby Prewencyjnej Centrum Szkolenia Policji. Wśród omawianych zagadnień były konsekwencje prawne, jakie grożą młodzieży za zachowania niezgodne z prawem oraz niestosowanie się do powszechnie obowiązujących norm społecznych.

     W trakcie zajęć, 14 stycznia br.,  kom. Marceli Śmiałek omówił m in. problematykę z zakresu zapobiegania i zwalczania demoralizacji oraz przeciwdziałania przestępczości. Uczniowie poznali pojęcie czynu karalnego, demoralizacji oraz rodzaje środków wychowawczych stosowanych wobec nieletnich. Oprócz tego poruszona została tematyka dotycząca cyberprzemocy oraz uzależnienia od narkotyków. Młodzi ludzie aktywnie włączali się w dyskusję oraz zadawali dużo pytań dotyczących poruszanych zagadnień.

     Było to pierwsze w tym roku spotkanie z młodzieżą w ramach prowadzonej przez CSP działalności prewencyjno-profilaktycznej.

Marceli Śmiałek ZSP

zdj. ze zbiorów ZSP