Polska i Litwa – wymiana doświadczeń - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Polska i Litwa – wymiana doświadczeń

Data publikacji 28.08.2012

Przedstawicielka Urzędu Zwalczającego Przestępstwa Finansowe podległego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Republiki Litwy złożyła wizytę w Centrum Szkolenia Policji.

     Inspektor Giedra Končiene przebywa w Polsce w związku z zorganizowaną w ramach Europejskiej Akademii Policyjnej (CEPOL) multilateralną wymianą dla przedstawicieli kadry szkoleniowej oraz wyższych funkcjonariuszy Policji państw członkowskich Unii Europejskiej współfinansowanej przez Komisję Europejską (European Police Exchange Programme).

     Celem projektu jest wymiana wiedzy i doświadczeń między służbami i instytucjami Polski i Litwy zajmującymi się zwalczaniem i zapobieganiem przestępczości finansowej, w tym korupcji.

     Dziś inspektor Giedra Končiene, w CSP zapoznała się ze strukturą organizacyjną szkoły i jej infrastrukturą, a także obowiązującym w Polsce systemem doboru do służby w Policji, systemem szkolnictwa policyjnego oraz metodami nauczania wykorzystywanymi w procesie szkolenia funkcjonariuszy.

hg

zdj. Mariusz Mazewski ZSS