Czas do domu! Zakończenie Kursu SRD-1. - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 08.03.2007

 Do jednostek wraca czterdziestu dziewięciu dobrze przygotowanych policjantów Ruchu Drogowego. Wczoraj zakończył się kurs doskonalenia zawodowego SRD –1, który trwał od 12 grudnia ubiegłego roku.

Zakończyła się pierwsza edycja kursu SRD-1 dla policjantów ruchu drogowego. Był to kurs doskonalenia zawodowego dla policjantów, którym podstawowa wiedza w temacie nie jest obca, ponieważ pełnią już służbę na drogach naszego kraju. W szkoleniu uczestniczyło 60 policjantów z jednostek terenowych z całej Polski. W ramach realizowanych zajęć programowych policjanci doskonalili nabyte wcześniej umiejętności obejmujące: udzielanie pierwszej pomocy, prowadzenie samochodu służbowego, posługiwanie się środkami przymusu bezpośredniego oraz bronią palną. Æwiczyli również działania pościgowe doskonaląc jazdę samochodem w różnych warunkach. Do egzaminu końcowego, który miał miejsce 6 i 7 marca przystąpiło 58 słuchaczy. Dla 49 z nich zakończył się on powodzeniem. Resztę czeka egzamin poprawkowy.


 
   
    


W zakończeniu kursu uczestniczyli podinsp. Anna Rosół Z-ca Komendanta CSP, Naczelnik WOSiD,  podinsp. Grzegorz Perz oraz Kierownik Zakładu Ruchu Drogowego kom. Krzysztof Duszkiewicz.


Anna Galant rzecznik CSP
Zdjęcia L. Szulich ZTK