Helsińska Fundacja - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Helsińska Fundacja

Przedstawiciele Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka wraz z grupą ukraińskich dziennikarzy i działaczy organizacji pozarządowych złożyli wizytę w Centrum Szkolenia Policji. Wizyta ta zrealizowana została w ramach projektu „Media i NGO – partnerstwo na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i ochrony praw człowieka” ze środków programu Wsparcie Demokracji, finansowanego w ramach polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP w 2012 r.

Uczestnicy programu zostali zapoznani z polskimi doświadczeniami w reformowaniu policji w szczególności z zasadami pracy w policji, systemem szkolenia funkcjonariuszy oraz współpracą policji ze społeczeństwem. Harmonogram wizyty naszych gości obejmował prezentację systemu szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów oraz metod nauczania, wybranych kursów specjalistycznych oraz bazy dydaktycznej Centrum Szkolenia Policji.