Turniej Tenisa Stołowego - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Turniej Tenisa Stołowego

Data publikacji 30.06.2011

W dniu 29 czerwca 2011 r. Zakład Interwencji Policyjnych zorganizował w hali sportowej Centrum Szkolenia Policji turniej tenisa stołowego o Puchar Komendanta CSP. W turnieju udział wzięło 16 zawodników.

      Do rywalizacji stanęli słuchacze szkolenia podstawowego SZP – 1/11, kadra dydaktyczna, pracownicy CSP oraz emerytowani funkcjonariusze CSP. Turniej przeprowadzony został tzw. systemem „rosyjskim”, co przyczyniło się do wyrównania szans i bardziej zaciętej rywalizacji.

      Najlepszym zawodnikiem turnieju został po stoczeniu czterech zwycięskich pojedynków Naczelnik Wydziału Prezydialnego mł. insp. Tomasz Piechowicz. Drugie miejsce wywalczył słuchacz kursu podstawowego post. Jacek Rylski, trzecie wykładowca Zakładu Interwencji Policyjnych podkom. Grzegorz Leśniak, czwarte emerytowany funkcjonariusz Stanisław Kraszewski, a piąte Wykładowca Zakładu Szkoleń Specjalistycznych nadkom. Dariusz Śledziewski.

      Dekoracji zawodników w imieniu Komendanta Centrum Szkolenia Policji insp. dr Romana STAWICKIEGO dokonał Zastępca Kierownika Zakładu Interwencji Policyjnych nadkom. Tomasz MACZUGA.

 

Jacek KUŹMINSKI