Kurs specjalistyczny dla policjantów - spotersów. - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kurs specjalistyczny dla policjantów - spotersów.

Data publikacji 28.06.2011

Rozpoczęła się realizacja pilotażowej edycji kursu specjalistycznego dla policjantów – spotersów. Zajęcia odbywają się na podstawie programu kursu specjalistycznego wprowadzonego decyzją Komendanta Głównego Policji.

       Głównym celem realizowanych zajęć jest przygotowanie policjantów – spotersów do kontaktów z kibicami w tym wykształcenie umiejętności rozpoznania środowiska kibiców, identyfikacji zagrożenia oraz współpracy z władzami klubów piłkarskich co powinno pozytywnie wpłynąć na bezpieczeństwo publiczne podczas organizacji Euro 2012.

       Oprócz kadry dydaktycznej CSP zajęcia na kursie realizować będą osoby spoza CSP zajmujące się przedmiotową problematyką, a w szczególności przedstawiciele Komendy Stołecznej Policji, Głównego Sztabu Policji KGP, a także Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Ekstraklasy S.A.

 

mł. insp. Grzegorz Perz

zdj. Mariusz Mazewski