Kolejni policjanci przeszkoleni - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejni policjanci przeszkoleni

Data publikacji 03.06.2011

W dniu 27 maja w Centrum Szkolenia Policji zakończył się kursu specjalistyczny w zakresie ruchu drogowego – RD–3/11.

Od 7 marca 64 policjantów przygotowywało się do wykonywania zadań związanych z czuwaniem nad bezpieczeństwemi porządkiem ruchu na drogach, opanowując wiedzę i zdobywając umiejętności między innymi z zakresu: przeprowadzania kontroli drogowej (w tym pojazdów, z wykorzystaniem których realizowany jest krajowy i międzynarodowy transport drogowy), realizowania czynności na miejscu zdarzenia drogowego, bezpiecznego poruszania się pojazdem służbowym, kierowania ruchem drogowym, obsługiwania urządzeń rejestrujących zachowania uczestników ruchu drogowego, obsługiwania urządzeń kontrolno – pomiarowe oraz przeprowadzania kontroli zapisów tachografów.

Ponadto policjanci doskonalili umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy, posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego, posługiwania bronią palną i rozwijania ogólnej sprawności fizycznej. 

 

podkom. Agnieszka Sałkowska ZRD

   zdjęcia: podkom. Agnieszka Sałkowska ZRD