Ochrona zwierząt - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ochrona zwierząt

Data publikacji 25.11.2010

Wczoraj, w Centrum Szkolenia Policji zakończyło się, zorganizowane przez Biuro Prewencji KGP, dwudniowe seminarium „Rola Policji w podejmowaniu działań na rzecz ochrony zwierząt”.

       Seminarium adresowane było przede wszystkim do policjantów zajmujących się, w poszczególnych garnizonach Policji, koordynacją zadań związanych z ochroną zwierząt.      W czasie spotkania zaprezentowano podejmowane przez instytucje i podmioty krajowe inicjatywy w zakresie ochrony  zwierząt. Przedstawiciel organizacji Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals omówił doświadczenia i regulacje prawne związane z przedmiotową problematyką, funkcjonujące w Wielkiej Brytanii.

       Dyskutowano również nad prawnymi aspektami skutecznego ograniczania zjawiska znęcania się nad zwierzętami w Polsce. Prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku Pan dr Michał Gabriel Węglowski, omówił ogólne założenia do nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Przestępstwa i wykroczenia przeciwko zwierzętom w świetle orzecznictwa sądowego I i II instancji oraz Sądu Najwyższego przedstawił Sędzia Sądu Rejonowego w Jędrzejowie Pan Janusz Lachowicz.

       Wiedza z zakresu ochrony zwierząt, wzbogacona w czasie seminarium, zostanie wykorzystana przez funkcjonariuszy Policji m.in. podczas lokalnego doskonalenia zawodowego.

 

Hanna Grochowska

zdj. Mariusz Mazewski ZSS