Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

VI Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych

Data publikacji 06.10.2010

Dziś rozpoczęły się trzydniowe obrady Krajowego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. W uroczystym otwarciu obrad wzięła udział Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych mł. insp. Anna Rosół.

    Spotkanie rozpoczęło się od wyboru władz Zjazdu i Komisji Zjazdowych. Następnie odczytano sprawozdania Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej. Po głosowaniu nad absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego uczestnicy zjazdu wybiorą nowe władze naczelne.

    W kolejnych dniach odbędą się posiedzenia wybranych władz naczelnych Stowarzyszenia, zostaną wyznaczone zadania na kolejną kadencję. Podsumowanie i zamknięcie obrad nastąpi w piątek 8 października br.

 

    W ostatnim dniu zjazdu uczestniczyli m.in. Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji podinsp. Marek Walczak i Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych CSP mł. insp. Anna Rosół.

    Delegatom oraz zaproszonym gościom wręczono medale i wyróżnienia.

    Następnie wszyscy udali się do legionowskiej Hali Arena na występ „Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk”. 

 

 Hanna Grochowska

Foto: Roman Majewski ZSS