Międzynarodowa Konferencja w Brnie - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa Konferencja w Brnie

Data publikacji 01.10.2010

29 września br., w Wyższej Szkole Policji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Brnie odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona zagadnieniom związanym ze szkoleniem policjantów i pracowników Policji.

 

    Na konferencji, Centrum Szkolenia Policji reprezentowali: Komendant CSP insp. Arkadiusz Brzozowski, Zastępca Komendanta ds. Logistycznych mł. insp. Bogdan Maćkowski oraz Naczelnik Wydziału Prezydialnego mł. insp. Tomasz Piechowicz.
    Okazją do wymiany doświadczeń w zakresie edukacji policjantów była 35. rocznica powstania Wyższej Szkoły Policji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Brnie.
    Omawiana w czasie spotkania problematyka dotyczyła m.in. systemu przygotowania i szkolenia policjantów i pracowników Policji w wybranych krajach Unii Europejskiej. Dyskutowano również o czynnikach wpływających na jakość i efektywność prowadzonych szkoleń, a także kwalifikacjach zawodowych wykładowców.
    Komendant CSP przedstawił system szkolnictwa polskiej Policji oraz zaprezentował film promujący CSP.
    Miłym akcentem wizyty było wyróżnienie insp. Arkadiusza Brzozowskiego odznaczeniem za współpracę czesko-polską w zakresie szkolnictwa policyjnego.
 
Hanna Grochowska