Przygotowania do EURO 2012 - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przygotowania do EURO 2012

Data publikacji 20.09.2010

Dziś w Centrum Szkolenia Policji rozpoczęło się szkolenie dla funkcjonariuszy Policji zajmujących się przygotowaniami do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 2012 oraz bezpieczeństwem imprez masowych. Z uczestnikami szkolenia spotkali się: Dyrektor Głównego Sztabu Policji KGP insp. Krzysztof Lis oraz Komendant CSP insp. Arkadiusz Brzozowski.

 

    W przedsięwzięciu uczestniczą Pełnomocnicy Komendantów Wojewódzkich i Stołecznego Policji ds. EURO 2012 oraz policjanci z Komendy Głównej Policji – przedstawiciele zespołu eksperckiego ds. EURO 2012.
    Pięciodniowe szkolenie, prowadzone przez dwóch ekspertów z policji francuskiej, poświęcone będzie między innymi wymianie informacji pomiędzy Policją a innymi służbami, organami władzy państwowej i samorządowej zaangażowanymi w zabezpieczanie imprez masowych, zgromadzeń publicznych miejsc katastrof i awarii technicznych oraz sytuacji kryzysowych.
    Spotkanie będzie też doskonałą okazją do wymiany informacji i doświadczeń związanych z międzynarodową współpracą policyjną, jak również ze służbami porządku publicznego, które uczestniczą w przygotowaniu i realizacji imprez masowych o charakterze międzynarodowym.
 
Hanna Grochowska
Foto: Roman Majewski WP